Därför krävs en folkomröstning om Väsby Sjöstad

Byggandet av bostäder vid Sättra och i delar av skogen mellan Kairo och Runby är ett kontroversiellt projekt som får stora konsekvenser för de boende och för miljön i Upplands Väsby. Ett nytt bostadsområde med 3 000 bostäder skapar en ny stadsdel med 8-9 000 invånare. Nya vägar måste anläggas. Ny infrastruktur i form av vatten- och avlopp, el, tele, vägar, bussar men också service som förskolor, skolor och så vidare måste byggas.

Ett värdefullt naturområde försvinner och det rörliga friluftslivet får sämre förutsättningar. Projektet kommer att kosta kommunen en hel del pengar och åsikterna om byggande eller inte byggande av ”Väsby sjöstad” går delvis över partigränserna.

Oavsett om man är för eller emot ”Väsby Sjöstad” kan det kännas bättre att Upplands Väsbys invånare fått en möjlighet att klart uttrycka sin åsikt genom en folkomröstning, just för att projektet väcker starka känslor. Dessutom är frågan väl avgränsad som det går att svara Ja eller Nej på. På så sätt bör frågeställningen för eller emot “Väsby Sjöstad” vara enkel att ta ställning till.

Därför är vi socialdemokrater med i nätverket folkomrösta.nu som kräver en folkomröstning om ”Väsby Sjöstad”

facebook Twitter Email