Bevara närakuten på Löwenströmska

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting står i begrepp att besluta om en framtida närakutsorganisation. Av länets 17 närakuter föreslås 12 bli kvar och landstinget räknar därmed att frigöra 261 miljoner kronor att använda i den framtida närakutsstrukturen. I det tjänstemannaförslag som nu tas fram finns inte Löwenströmska med. Istället skall en ny närakut öppnas i Sollentuna som då ska försörja såväl Sollentuna som Upplands Väsby, Vallentuna och Sigtuna.

En effektiv sjukvårdsorganisation förutsätter att rätt vård ges på rätt vårdnivå. Alla behöver inte sjukhusets resurser och ska därför inte i första hand söka sin vård där. Ett besök på sjukhusets akutmottagningar kostar mer än 2000 kronor, medan ett besök på närakuten kostar 839 kronor. Akutmottagningar är inte heller en bra miljö för framför allt gamla eller barn. Väntetiderna är långa, personalen jäktad och stressad. Det finns därför såväl samhällsvinster som kvalitativa vinster att hämta genom att styra befolkningen till rätt vårdnivå.

En effektiv närakut bör ha resurser för röntgen, laboratorium, specialistkompetens och konsultation. Närakuten bör också utgöra en viktig backup till husläkarmottagningarna och den kommunala omsorgen. Från närakuten bör också äldre kunna remitteras direkt in på geriatrisk klinik, utan att behöva passera akutsjukhusets akutmottagning eller avdelningar.

Allt det här kan Löwenströmska leva upp till. I huset finns röntgen och laboratorium och geriatrisk slutenvård. Löwenströmska kan lätt försörja förutom hemkommunen Upplands Väsby såväl som Sigtuna, Vallentuna och Sollentuna. Därtill ligger en av landets största arbetsplatser, Arlanda, inom upptagningsområdet.

Vad man också bör ha med i beräkningen är det beteendemönster som kommunernas medborgare utvecklat allt sedan Löwenströmska var ett akutsjukhus. Medborgarna i alla kommunerna är vana att ta sig till Löwenströmska. Om Väsbyborna och Sigtunaborna ska ta sig längre bort så är det troligt att man fortsätter någon mil till, till de större sjukhusens, KS och Danderyds akutmottagningar.

En akutmottagning bör dessutom kännas tillgänglig. Det föreslagana Sollentuna sjukhus ligger inklämt bakom stadsbebyggelsen, med ett rörigt och besvärligt vägnät och begränsade parkeringsmöjligheter. Löwenströmska ligger förvisso perifert, men lättillgängligt från två motorvägsavfarter, raka vägar och generösa parkeringsmöjligheter. Det finns till och med en ambulansinfart för den som behöver transporteras till närakuten på det viset.

Vi, undertecknade politiker från Upplands Väsby kommun och Stockholms läns landsting vill vädja till Hälso- och sjukvårdsnämnden att beakta Löwenströmska som ett alternativ i närakutsutredningen. Löwenströmska närakut behövs.

Ann-Christin Martens, Kommunalråd (S) Upplands Väsby kommun Ann-Christin Jyttner, Landstingspolitiker (S) Stockholms läns landsting Ali Kashefi, Landstingspolitiker (S) Stockholms läns landsting

(debattartikel publicerad i Vi i Väsby nr: 2/4.)

facebook Twitter Email