420 sommarjobb till Väsbys ungdomar

Kontakter och arbetslivserfarenhet är många gånger avgörande för att få ett jobb. Första vägen framåt för många unga väsbybor är möjligheten till ett sommarjobb. Nästan hälften av Väsbys ungdomar, födda 1998 och 1999, får nu en chans att få in en fot på arbetsmarknaden.

Kommunstyrelsens beslutade i måndags att öka kommunens ambitioner att erbjuda sommarjobb till unga. Beslutet innebär att totalt 420 ungdomar i årskurserna 8 och 9 samt ettan och tvåan på gymnasiet ska erbjudas sommarjobb. I beslutet lyfts också att alla ungdomar ska erbjudas en plats en gång under sin gymnasietid. Anställningen sträcker sig mellan en till tre veckor.

Förra året sökte 407 ungdomar sommarjobb och målet är att antalet sökande blir detsamma även i år men att antalet platser som erbjuds ska motsvara den siffran. Årets satsning är större än tidigare år.

– Sommarjobb är ett naturligt sätt för unga att få in en fot på arbetsmarknaden, därför är det både roligt och viktigt att kommunen nu ökar sina ambitioner kraftigt, säger Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Nyanlända, ensamkommande flyktingungdomar finns inkluderade i initiativet, med schablon-ersättning från Migrationsverket för särskilda introduktionsinsatser. Kommunen vill även ha med näringslivet och egna verksamheter och ger därför på olika sättekonomiskt stöd. Bland annat får konkurrensutsatta kommunala verksamheter halva lönekostnaden subventionerad.

Läs mer sommarjobbsatsningen på kommunen hemsida: här

För mer information:

Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande: 073-910 41 23

Sofia Lund (S), politisk sekreterare: 073-910 47 11

facebook Twitter Email