Våra företrädare i Socialnämnden

Ordförande: Fredrik Engdahl

Kontakt mail: [email protected]

Ledamot: Arezo Rojhan

Kontakt mail: [email protected]

Ersättare: Kenneth Magnusson

Kontakt mail: [email protected]

Ersättare: Carina Halfvards

Kontakt mail: [email protected]

facebook Twitter Email