Årsmöte

18 mars

Välkommen till Socialdemokraternas årsmöte! Nomineringar till de val som genomförs ska vara valberedningens sammankallande Bülent Curku tillhanda senast söndag 12 februari.

Motioner till årsmötet sänds senast söndagen den 12 februari.

facebook Twitter Email