ÅRSMÖTE I UPPLANDS VÄSBY ARBETAREKOMMUN

20 mars

Lördagen den 20 mars, klockan 13.00,  genomför vi årsmöte i arbetarekommunen. På grund av pandemin och aktuella restriktioner genomför vi årsmötet helt digitalt. Mötet sker via plattformen Zoom. Anmäl närvaro till [email protected] senast 20/3. Du får då både länk och instruktioner. Eventuell sluten omröstning sker i Easy Vote och kräver bank-id. Digital registrering börjar 12.30.

För att ha rösträtt på årsmötet ska du ha betalat medlemsavgift och det ska vara registrerat i medlemsregistret.

Du som har svårt med det digitala får gärna höra av dig till politisk sekreterare så försöker vi hjälpa till.

Politisk sekreterare: Annika Häggberg, 073 910 47 11

Välkomna!

facebook Twitter Email