Vård och omsorg

I Upplands Väsby ska välfärden finnas där när du behöver den

Alla människor behöver olika typer hjälp, stöd och inspiration av samhället under olika faser i livet. När du behöver samhällets stöd som mest, ska samhällets hjälp vara som störst. Det är grunden i socialdemokraternas syn på välfärdspolitiken.

Oavsett vilken fas du är i livet ska Väsby ha en välfärd du kan lita på. Öppna förskolan, förskolan, skolan, hemtjänsten eller äldreboendet. Alla delar ska hålla ihop och erbjuda välfärd av högsta kvalitet och ett bemötande som passar dig.

När vi blir äldre och behöver ett större stöd av vi är vana vid ska vi få ett stöd som gör oss trygga och bemötta på ett värdigt sätt. Äldreomsorgen ska formas efter dina och mina behov, inte utifrån upphandlingsregler eller pris. Den enskilde ska få en värdig omsorg och personalen ska ha den tid och de resurser som behövs för att göra ett bra jobb. Personal ska ha rätt kompetens och uppmanas till samt ha goda möjligheter till kompetensutveckling.

Oavsett vilken fas du är i livet ska Väsby ha en välfärd du kan lita på.

Stelbenta system eller fyrkantiga regeltolkningar får aldrig stå i vägen för enskilda människors behov, därför ska servicen till invånarna i Upplands Väsby ständigt utvecklas med kvalitet och flexibilitet som ledord.

Vi som bor och jobbar i Väsby är Upplands Väsby kommun. Kommunen består av oss Väsbybor och är till för oss Väsbybor. Det ska vi alltid ha för ögonen när vi fortsätter att utveckla kommunen.

Upplands Väsby kommun är känd för att ligga i framkant i bemötandefrågor. Arbetet ska stärkas och utvecklas. På samma sätt ska vi fortsätta att utveckla tillgängligheten till kommunen i alla bemärkelser. Alla Väsbybor är olika. Alla Väsbybor här rätt till kvalitativ service som invånare. Kommunens upphandlingar ska på alla områden göras med kvalitet i fokus, inte lägsta pris.

En stark socialtjänst är grunden för att en kommun ska kunna ge sina invånare ett bra stöd när det behövs som mest. Hur bra eller dåligt ett samhälle kan stötta exempelvis hemlösa, personer med missbruksproblematik, utsatta barn eller personer i behov av försörjningsstöd, definierar hur starkt välfärden är.

De senaste åren har vi socialdemokrater tillfört stora ekonomiska resurser för att bygga ut, stärka och utveckla socialtjänsten i Upplands Väsby. Vi vill fortsätta det arbetet för att vi Väsbybor ska ha ett så starkt skydd som möjligt när det behövs. Tryggheten ska finnas där när vi behöver den, liksom coachning och utbildning som leder till jobb.

Socialdemokraterna i Upplands Väsby går till val på:

Vård och omsorg:

 • Verka för att närakuten på Löwenströmska sjukhuset ska utvecklas, inte avvecklas. Löwet är omtyckt och viktigt för oss Väsbybor. Vi Väsbybor ska ha akutvården nära när vi behöver den. *
 • Utvecklad livskvalitet för äldre genom att anpassa omsorgen till varje individ, utifrån exempelvis språk, intressen eller bakgrund.
 • Fler anställda i äldreomsorgen för ökad livskvalitet för de äldre.
 • Bygg nya äldreboenden och utveckla de som finns för att öka livskvaliteten för de äldre.
 • Utveckla kommunens kvalitetsarbete ytterligare med kontinuerlig uppföljning för ökad kvalitet för de äldre.
 • Hemtjänst efter behov genom mer resurser och enklare handläggning.
 • Starkare matupplevelse för de äldre med mat som lagas lokalt och en utvecklad måltidsmiljö.
 • Förbättrad och utvecklad omsorg för varje enskild person, genom kvalitetsutveckling och ny teknik för både för de äldre och personalen.
 • Vi Socialdemokrater tror på valmöjligheter för medborgarna. Därför vill vi se fler välfärdstjänster i kommunal regi.

 

Funktionsvariation:

 • Öka tillgängligheten inom kommunens verksamheter och utveckla tillgängligheten i kommunens informationskanaler.
 • Genom samarbete med organisationer som jobbar med funktionsrättsfrågor ska tillgängligheten för varje enskild individ utvecklas
 • Jobbsatsningar för personer med funktionsvariationer med målet att alla som kan jobba ska få jobba.
 • Assistans utifrån behov där LSS-lagens intention värnas genom tillräckliga resurser, rättssäker handläggning och ökat inflytande för varje enskild person.
 • Utveckla daglig verksamhet och övriga sysselsättningsinsatser i syfte att ge dem som har behov av dessa en mer givande och innehållsrik vardag.

 

Individ- och familjeomsorg:

 • Noll tolerans mot hemlöshet, alla som vi ha hjälp av kommunen att få tak över huvudet ska få det.
 • Utveckla och utöka uppsökarverksamheten för att nå utsatta och sätta in insatser tidigt.
 • Bygga ut öppenvården för personer psykisk ohälsa och missbruk.
 • Utveckla familjecentralen för att garantera närhet till stöd för alla barn och föräldrar i kommunen.
facebook Twitter Email