Idrottsstaden

Vilundaparken är kommunens samlingsplats för idrott och motion. Här finns sport och evenemangshallar redan idag för att erbjuda de kommuninvånare som önskar en möjlighet att delta i föreningslivet samt fullstora matchhallar med läktare där lag som avancerat till högre divisioner kan spela. I Vilundaparken finns även platser som uppmuntrar till spontanidrott, rörelse och lek. Härigenom aktiveras områdets obebyggda ytor och platser skapas som är tillgängliga för alla.

År 2040 beräknas cirka 63 000 människor bo i Väsby.

I takt med att kommunen växer finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp kring Vilundaparkens långsiktiga utveckling. Vilundaparken en naturlig samlingsplats där aktiva i föreningslivet, de som vill utöva spontanidrott eller bara vistas i en omgivning som främjar en aktiv livsstil söker sig. Vilundaparkens centrala läge med närhet till naturen är också en viktig anledning till varför många söker sig dit. Vi vill att Vilundaparken ska utvecklas till en idrottscentrum integrerad i stadsmiljö med bostäder, en grundskola, kommersiell verksamhet och aktivitet som fyller Vilundaparken med mänskligt liv under dygnets alla timmar, vilket gör området till en levande och trygg plats för alla. En idrottsstad helt enkelt.

Socialdemokraterna i Upplands Väsby går på val på:

  • Utveckla Vilundaparken till Väsby idrottsstad
  • Att det ska finnas minst en utegym med en lekplats i närheten i varje stadsdel
  • Att E-sporten får tillgång till lokaler så att de kan växa
  • Att idrotten blir tillgänglig för alla barn och unga
  • Att tjej och kill- idrotten får samma förutsättningar
  • Att parasportens förutsättningar ses över och förstärks
facebook Twitter Email