Kultur och idrott för alla

Kulturen är en viktig del av demokratin och välfärden

Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Socialdemokraterna i Upplands Väsby ser kulturen som en viktig del av välfärden.

Den kulturella och demokratiska bildningen är en väsentlig del i samhällsbygget och handlar om att frigöra människor, stärka utvecklingskraften i samhället och fördjupa demokratin. Utgångspunkten är att se till hela människan. Det är en fråga om frihet att få möjlighet att upptäcka och utveckla nya sidor av sig själv och nå sin fulla potential.

Därför är det viktigt för oss Socialdemokrater i Väsby att tillgängliggöra kulturen för alla. Föräldrars inkomst ska inte vara avgörande för barn och ungas möjligheter att delta i kultur och idrott. Vi vill bredda och stärka Kulturskolans verksamhet så att fler barn och unga ska få möjlighet att utöva musik, konst, teater och dans.

En meningsfull fritid är viktig genom hela livet och bidrar till livskvalitén, inte minst för våra äldre. Vi vill införa en friskvårdspeng för äldre och öka stödet till föreningslivet så att det blir fler aktiviteter som riktar sig till äldre Väsbybor.

Föräldrars inkomst ska inte vara avgörande för barn och ungas möjligheter att delta i kultur och idrott.

I en värld där demokratin utmanas och extrema krafter hörs allt starkare blir den lokala demokratin viktigare. Föreningslivet har en viktig roll i den demokratiska folkbildningen och kommunens stöd till detta ska öka. Biblioteket är viktiga och är kommunens mest besökta verksamhet och mötesplats. Därför vill vi utveckla biblioteken till en plats för alla åldrar och samhällsklasser och med ett uppdrag att främja källkritik och demokrati.

Vi vill också ge biblioteket en mer självklar plats i vår kommun. När biblioteket flyttade in i sina nuvarande lokaler var det tänkt som en tillfällig lösning. Biblioteket behöver bättre och större utrymme för att kunna optimera sin verksamhet. Därför vill vi finna nya ändamålsenliga lokaler för biblioteket.

Socialdemokraterna i Upplands Väsby går till val på:

 • Höja stöden till föreningarna så att fler föreningar kan sänka sina avgifter och erbjuda fler aktiviteter som är helt avgiftsbefriade.
 • Införa sommarlovskollo så att alla barn och unga i Upplands Väsby kan få en meningsfull sommar.
 • Bredda Kulturskolan så att fler kan delta samt erbjuda fler barn och unga möjligheten till en avgiftsfri verksamhet i anslutning till skoldagen.
 • Fler fritidsaktiviteter för personer med funktionsvariationer och förbättrad tillgänglighet på dem som finns.
 • Införa en friskvårdspeng för äldre så att fler äldre kan leva friska och aktiva liv längre upp i åldrarna.
 • Vi vill verka för att ”Pensionärernas hus” ska bli verklig
 • Skapa levande mötesplatser och hållbar demokrati
 • Lokaler till föreningslivet. Alla föreningar med kommunstöd ska erbjudas tillgång till lokaler.
 • Stärka stödet till studieförbunden, folkbildning och föreningslivet
 • Sörja för nya ändamålsenliga lokaler för folkbibliotekets olika verksamheter, funktioner och målgrupper. Skolbiblioteken ska ges tydligt uppdrag och förutsättningar att arbeta läsfrämjande och förmedla ett källkritiskt tänkande
 • Sörja för nya ändamålsenliga lokaler för folkbibliotekets olika verksamheter, funktioner och målgrupper. Skolbiblioteken ska ges tydligt uppdrag och förutsättningar att arbeta läsfrämjande och förmedla ett källkritiskt tänkande
 • Sörja för nya ändamålsenliga lokaler för folkbibliotekets olika verksamheter, funktioner och målgrupper. Skolbiblioteken ska ges tydligt uppdrag och förutsättningar att arbeta läsfrämjande och förmedla ett källkritiskt tänkande
 • Införa en ”Boken kommer” verksamhet som syftar till att tillgängliggöra läsandet för personer med funktionsnedsättningar
facebook Twitter Email