Ett trivsamt, tryggt och säkert Väsby

Upplands Väsby ska vara en plats att trivas på

Upplands Väsby ska vara en kommun där du vill bo, jobba, leka med dina barn och en plats att åldras på. Sinnebilden för en sådan miljö är en gräsmatta i en stadspark, där du njuter av att ligga barfota medan barnen leker en bit bort.

Människor som vill bryta ned det fria samhället ska bemötas med hårda tag.

Barfota fötter i gräset i en offentlig park är talande för en miljö där du trivs och känner dig hemma. Vi tror att många Väsbybor vill njuta av samma känsla. Därför jobbar vi för ett samhälle där vi ställer upp på varandra, där vi visar varandra respekt, hänsyn och bygger en allt starkare tillit mellan människor. Person som begår brott ska ringas in, lagföras och få sitt straff. Människor som vill bryta ned det fria samhället ska bemötas med hårda tag.

Vi socialdemokrater satsar på polisen och vill ha 10 000 fler poliser fram till 2024, vilket innebär fler också i Upplands Väsby. Polisen ska få de resurser som krävs för att vara tydligt närvarande och synlig i samhället för medborgarna. Upplands Väsby kommun ska i samverkan med polisen ta till kraftfulla åtgärder för att förhindra och beivra brott. Övervakningskameror ska sättas upp på otrygga platser. Samhället ska rycka ut snabbt för att bekämpa skadegörelse och åtgärda otrygga miljöer.

Alla invånare ska känna trygghet och delaktighet oavsett bakgrund, kön eller ålder.

Socialdemokraterna i Upplands Väsby går till val på:

Trivsel, säkerhet och trygghet för alla

 • Jobba för en dygnet runt-öppen polisstation i Upplands Väsby för en ökad och tydlig polisiär närvaro.
 • Utveckla kommunens arbete med stadsförnyelse i centrala Väsby. Öka närvaron med polis, socialtjänst, skola, arbetsmarknadsinsatser och föreningsliv där det behövs.
 • Kameraövervaka brottsutsatta platser.
 • Investera i välkomnande och attraktiva utemiljöer, med modern stadsplanering och belysningsprogram som ökar Väsbys attraktivitet och trivsel.
 • Stadsplanera för ökad trivsel, genom att skapa naturliga mötesplatser, variation, liv och rörelse.
 • Nolltolerans mot klotter och skadegörelse, åtgärda inom 24 timmar.
 • Samarbete för ett trivsamt Väsby, inkludera fastighetsägare och civilsamhällets aktörer i att skapa rörelse och liv i samhället.

 

Tillsammans för trivsel, trygghet och säkerhet

 • Dubblera stödet för nattvandringar, frigör energin och kraften i Väsbys föreningsliv.
 • Stärk stödet till tjej-, kvinno-, och mansjourer samt organisationer som arbetar mot hedersrelaterat våld.
 • Öka stödet till och föreningslivet som jobbar brottsförebyggande. Lyft fram goda exempel och fördjupa samarbetet.
 • Uppmuntra grannsamverkan och stöd så att fler människor lär känna varandra i sina bostadsområden.
 • Fördjupad och utvecklad undervisning om sexualitet, genus- och maktfrågor. Uppmuntra skolan, fritidsgårdar och ungdomsmottagningen att utbilda i samtyckesundervisning.
 • Utveckla samarbetet mellan kommunpolis, socialtjänst, skola och föreningsliv, med fokus på brottsförebyggande arbete.
 • Vi vill att Väsby håller ihop och samarbetar.
facebook Twitter Email