Rädda Löwet!

Moderaterna i Landstinget vill flytta närakuten till Sollentuna. Vi vill att Löwet ska vara kvar som närakut i Väsby. Hjälp oss stoppa flytten!

Skriv under!

Rädda Löwet!

Behovet av en nära vård och omsorg är viktiga delar till ett tryggt liv – oavsett vilket skeende i livet man befinner sig i. För alla i Väsby har Löwenströmska Närakut varit den tryggheten. Om olyckan varit framme är det dit man har kunnat ta sig för snabb och kompetent hjälp vid alla tider på dygnet.

Vi Socialdemokrater säger nej till nedläggningen av Löwenströmska sjukhuset.

Skriv under om du håller med oss!

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Moderaterna i Landstinget har beslutat att lägga ned Löwenströmskas närakut till december 2018 och istället öppna en närakut i Sollentuna. Närakuten på Löwet är uppskattad, omtyckt och viktig för alla Väsbybor och de som bor i grannkommunerna. Vi socialdemokrater vill att Löwenströmska sjukhuset ska fortsätta fungera som närakut även i framtiden. På det här sättet kan vi säkerställa att alla i och nära Väsby får vård och omsorg när de behöver det som mest.

Varför vi vill behålla Löwet:

  • 2016 upprustades Löwet och närakuten för runt 700 miljoner kronor, det är slöseri med resurser att inte ta vara på de investeringarna.
  • Närakuten har en kompetent personal med stark Väsbyförankring, den kompetensen riskerar att gå förlorad.
  • Väsby kommun, och våra grannkommuner, växer i hög takt. Behovet av närakuten är stort idag och blir allt större i takt med att vi blir fler invånare.

 

Satsa på Väsby – rädda närakuten Löwet.

facebook Twitter Email